Portal ini dalam pengembangan

Jumat, 04 November 2016

Pelajaran Bahasa Arab Dasar (2)

Publikasi Oleh: Portal Belajar Bahasa Arab - 17.06.00

Pelajaran Bahasa Arab Dasar (2)


Pelajaran Keduaالدَّرْسُ الثَّانِيُ 
   
طَبْشُوْرَةٌ    كُرَّاسَةٌ      مِمْحَاةٌ                                     
سَـبُّوْرَةٌ    خَرِيْطَةٌ               نَافِذَةٌ

Bila kita perhatikan kata (kata-benda) benda diatas, ianya diakhiri dengan TA` MARBUTHAH (ة/ ـة). Dalam bahasa Arab, setiap kata benda yang diakhiri dengan TA` MARBUTHAH, ianya benjantina perempuan (female), biasa disebut dalam bahasa Arab dengan  muannats. Adapun kata benda yang tidak diakhiri dengan TA` MARBUTHAH, ianya berjantina lelaki (male), biasa disebut dalam bahasa Arab dengan  muzakkar.
Selanjutnya, kata petunjuk (ini…., itu…), dalam bahasa Arab,  diguna mengikuti kata benda di hadapannya. Jika kata benda tersebut muzakkar (tidak diakhiri dg TA` MARBUTHAH), maka kata petunjuknya ialah   هَذَا= ini dan  ذَلِكَ= itu sebagaimana yang telah kita pelajari dalam pelajaran pertama.
Namun, jika kata benda tersebut muannats (diakhiri dengan TA` MARBUTHAH sebagaimana contoh diatas), maka kata pentunjuknya ialah  هَذِه= ini dan تِلْكَ= itu. Marilah kita perhatikan contoh-contoh dibawah ini: 
Itu papan tulis.
تِلْكَ سَبُّوْرَةٌ
 
Ini kapur tulis
هَذِهِ طَبْشُوْرَةٌ
Itu buku tulis
تِلْكَ كُرَّاسَةٌ
 
 Ini pemadam (eraser)
 هَذِهِ مِمْحَاةٌ          
Itu jendela
تِلْكَ نَافِذَةٌ ٌْ
 
Ini peta (map)
هَذِهِ خَرِيْطَةٌ
 
 
 
مَا هَذِهِ؟ Apakah ini?
مَا هَذِهِ؟                هَذِهِ طَبْشُوْرَةٌ           تِلْكَ سَبُّوْرَةٌ            
مَا هَذِهِ؟                هَذِهِ مِمْحَاةٌ            تِلْكَ كُرَّاسَةٌ              
مَا هَذِهِ؟                هَذِهِ خَرِيْطَةٌ            تِلْكَ نَافِذَةٌ
 
أَهَذِهِ.....؟ Adakah ini……?          نَعَمْ، هَذِهِ... Ya, ini (adalah)…. 
أَهَذِهِ كُرَّاسَةٌ؟                          نَعَمْ، هَذِهِ كُرَّاسَةٌ      
أَهَذِهِ سَبُّوْرَةٌ؟                           نَعَمْ، تِلْكَ سَبُّوْرَةٌ
أَهَذِهِ مِمْحَاةٌ؟                          نَعَمْ، هَذِهِ مِمْحَاةٌ

    Distributed By Google | Modified By Webdaici